sobota, 23 czerwca 2018

Na pamiątkę...

Dwie prace powstały ostatnio. Jedna w szarościach podarowana została koleżance na pamiątkę wspólnych lat spędzonych razem. Druga też na pamiątkę dla wychowawczyni od uczniów. Ta ostatnia to herbaciarka utrzymana w brązach.